Tách từ

28-08-2023


Công cụ

Tách từ là quá trình tách các thành phần của hỗn hợp bằng cách sử dụng nam châm để hút các chất có từ tính. Quá trình được sử dụng để tách từ tính sẽ tách các chất không có từ tính khỏi các chất có từ tính. Kỹ thuật này hữu ích cho một số khoáng chất được chọn có tính chất sắt từ (các khoáng chất chứa sắt, niken và coban) và thuận từ. Hầu hết các kim loại, bao gồm vàng, bạc và nhôm, đều không có từ tính.

 

Có rất nhiều phương tiện cơ học được sử dụng để tách các vật liệu từ tính. Trong quá trình tách từ, nam châm được đặt bên trong hai trống phân tách chứa chất lỏng. Do có nam châm, các hạt từ tính bị trôi đi do chuyển động của trống. Điều này có thể tạo ra chất cô đặc từ tính (ví dụ: chất cô đặc quặng).

 

Lịch sử

Michael Faraday phát hiện ra rằng khi một chất được đặt trong môi trường từ tính, cường độ của môi trường sẽ bị thay đổi. Với thông tin này, ông phát hiện ra rằng các vật liệu khác nhau có thể được phân tách bằng đặc tính từ tính của chúng. Bảng dưới đây cho thấy các khoáng chất sắt từ và thuận từ phổ biến cũng như cường độ trường cần thiết để tách???khoáng chất.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật