Hãy gắn bó với địa điểm làm việc 260 ngày để đạt được thành tích phi thường

02-12-2020

Hãy gắn bó với địa điểm làm việc 260 ngày để đạt được thành tích phi thường

  TIN TỨC DÀI, 2020-10-19

Hãy gắn bó với địa điểm làm việc 260 ngày để đạt được thành tích phi thường

32 bộ thiết bị tách tuyển nổi từ tính tự động đã được lắp đặt và đưa vào vận hành tại SINO ở Úc vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, sớm hơn 16 ngày so với kế hoạch. Đó là một tin tuyệt vời trong ngành khai thác mỏ. Nó cũng rất quan trọng đối với SINO trong việc cải thiện cấp Fe vì đã vận hành thành công các thiết bị tách tuyển nổi từ tính tự động của LONGi.

Khoảnh khắc khi dự án đi vào sản xuất thành công, ba kỹ sư của LONGi đã rất vui mừng. Họ đã làm việc tại địa điểm trong 260 ngày


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật