Xin chúc mừng! Ông Zhang Cheng Chen đạt được giải thưởng "Hưởng phụ cấp đặc biệt của Hội đồng Nhà nước"

06-04-2021

Xin chúc mừng! Ông Zhang Cheng Chen đạt được giải thưởng “Hưởng phụ cấp đặc biệt của Hội đồng Nhà nước"  

 Enjoyment of the State Council special allowance

“Hưởng phụ cấp đặc biệt của Hội đồng Nhà nước"là giải thưởng cao nhất dành cho các nhà khoa học và chuyên gia có đóng góp xuất sắc cho các ngành công nghiệp và xã hội trong nước. Đây là sự công nhận cao nhất trong giới học thuật và thị trường.  

 

Ông Zhang Cheng Chen đã dẫn dắt công nghệ của LONGi lên cấp độ tiên tiến nhất trong toàn ngành phân tách từ tính bằng tư duy đổi mới và thái độ thực dụng của mình đối với ngành và khách hàng. LONGi đang từng bước trở thành nhà cung cấp thiết bị từ tính cạnh tranh nhất trong nước và thế giới dưới sự hướng dẫn của ông.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật