Chứng chỉ kiểm tra EC cho thiết bị phân tách từ tính vĩnh viễn

1. Hồ sơ kỹ thuật chứa tất cả các thông tin liên quan.

2. Đã xác minh rằng các thử nghiệm thích hợp đã được tiến hành.

2.1. Các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn chuyển đổi đã được áp dụng đúng.

2.2. Ví dụ đại diện cho việc sản xuất hàng loạt mặt hàng, tuân thủ các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe và an toàn của Chỉ thị 2006/42 / EC, đã được sửa đổi.

2.3. Tệp kỹ thuật chứa tất cả thông tin cần thiết để đưa vào các mô hình được liệt kê trong phụ lục đính kèm của chứng chỉ này.

2.4. Tuân thủ EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 tuân thủ Chỉ thị Điện áp thấp 2014/35 / EU.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật