Chất thải xây dựng và phá dỡ

Xử lý chất thải xây dựng và phá dỡ

Các phần tử có thể tái chế của chất thải xây dựng hoặc chất thải phá dỡ như vật liệu trơ, kim loại , gỗ, giấy  và nhựa  có thể được thu hồi bằng công nghệ nam châm thông thường cộng với hệ thống phân loại dựa trên cảm biến. Nam châm treo trên không tự làm sạch  tách các kim loại đen như thanh gia cố, tấm và bu lông. Kim loại tách kim loại màu  s uch như tách dòng xoáy với hệ thống cực lập dị của họ cũng có thể được điều chỉnh linh hoạt và phục hồi có giá trị kim Fe chẳng hạn như nhôm, miếng đồng và ống đồng.
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật