nâng nam châm

  • Nam châm nâng tròn

    Nâng và chuyển phế liệu sắt trong bãi phế liệu và cảng hoặc xử lý tất cả các loại phế liệu thép trong nhà máy thép và đúc. phong cách chịu nhiệt độ cao và phong cách chu kỳ nhiệm vụ cao (75%) được cung cấp. Nam châm nâng tròn cung cấp cho nâng tấm thép.

    Email Chi tiết
  • Nam châm nâng hình chữ nhật

    Nam châm nâng hình chữ nhật có ứng dụng rộng rãi. Dòng thiết kế hoàn chỉnh với nhiều kích cỡ và thế mạnh khác nhau để xử lý nhiều công việc nâng khác nhau. Nâng và di chuyển phôi lớn, thép tấm, thép tròn, thép whorl, cuộn dây thép cuộn, thép hình chữ I, vv Xả các tấm thép từng mảnh hoặc nhiều mảnh với nhau. Chịu được nhiệt độ cao và các đơn vị phong cách cực di chuyển có sẵn.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật