máy tách từ vĩnh cửu

  • Máy tách từ vĩnh cửu

    1、Bộ tách từ trường vĩnh cửu được thiết kế với nguyên tắc là nam châm vĩnh cửu có thể thu hút ô nhiễm sắt từ tính. Một từ trường mạnh được hình thành bên dưới bộ tách từ. Khi vật liệu chạy bên dưới thiết bị phân tách, ô nhiễm sắt ẩn trong vật liệu sẽ bị thu hút trên bề mặt làm việc của thiết bị phân tách.

    2、Di chuyển Bộ tách nam châm vĩnh cửu ra khỏi băng tải khi bộ tách đã hút một lượng sắt nhất định và loại bỏ sắt trên bộ tách bằng các công cụ không có từ tính. Bộ phân tách có thể tiếp tục hoạt động sau khi làm sạch.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật