bộ tách dòng điện xoáy đồng tâm

  • Bộ tách dòng điện xoáy đồng tâm

    Bộ phân tách dòng điện xoáy Đồng tâm được thiết kế trên lý thuyết cơ bản rằng dòng điện cảm ứng tạo ra bên trong một vật dẫn khi nó ở trạng thái có tần số cao, phân cực xoay chiều, từ trường. Khi vật liệu dẫn điện đạt đến giai đoạn này trong bộ tách dòng điện xoáy, một dòng điện xoáy được hình thành. Sự phân cực xen kẽ làm cho vật liệu dẫn điện bị ép ra khỏi vật liệu không dẫn điện và nó bị “ném” về phía trước và ra khỏi các vật liệu khác.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật