Máy tách trống khô

 • Máy tách từ trống khô

  Bộ tách từ trống khô được sử dụng trong giai đoạn sơ cấp hoặc thô hơn để cải thiện cấp cấp liệu của vật liệu. Thường được sử dụng cùng với máy cấp liệu rung được thiết kế đặc biệt của chúng tôi. Kích thước cho ăn lên đến 12mm.
  Đặc điểm:
  Hệ thống từ được thiết kế với khoảng cách từ nhỏ và đa cực để tăng thời gian rẽ.
  Vùng phân tách được mở rộng vì diện tích quấn từ tính lớn, do đó làm tăng khả năng thu hồi.
  Gốm sứ trên bề mặt, HRA≥85 và HRA tối đa là 92.
  Nó cho phép dễ dàng kiểm soát cấp cô đặc và chất thải.

  Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật